جستجوی تخصصی
نمایش نتایج 1 به 7 از مجموع 7 نتیجه
مقاله تاملی بر پارادوکس هویت کوردستانی و ایرانی
نويسنده: سيروان ڕێناس، مترجم: شاهین کریمی، 2020
مقاله بحران روشنفکری کوردی در ساحت مدرنیته
نویسنده: جلال حاجی زاده، 2020
مقاله مسئلە کورد چیست؟
نویسندە: جلال حاجی زادە. 2020
مقاله جنبش کوردستان و شناخت بازی قدرت در نظام بین الملل
نویسنده: رامین مفاخری، 2019
مقاله ضرورت تأسيس ديگرى در گفتمان هويت كوردى
نویسند: محمد حقمرادى، 2020
مقاله روزنامه كرد و گفتار ناسيوناليستى سمكو
نويسنده: رزگار برفروخت، 2019