جستجوی تخصصی
نمایش نتایج 1 به 4 از مجموع 4 نتیجه
تئوری ناسيوناليسم و بقا: راز دولت خواهى ملت ها
نويسنده: محمد حسين زاده. 2017
تئوری اصل تعین سرنوشت و اخلاق جدایی
نویسنده: مارگارت مور، مترجم: سامان رشیدی، 2018
تئوری مقدمه ای در باب کشف ذهن کوردی
نویسندە: جلال حاجی زادە، 2020
تئوری نظریه هـاى جدایی
نویسنده: آلن بوکانان، مترجم: داریوش پیری