Lêgerîna pêşkeftî
Mixabin hîç encamek bi van mercan nehate peydakirin