Lêgerîna pêşkeftî
Encamên nîşan dide 1 Bo 1 ji tevahî 1 encaman
Wêne Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNC). London - 2009
Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNC). London - 2009