Lêgerîna pêşkeftî
Encamên nîşan dide 1 Bo 1 ji tevahî 1 encaman
Pirtûk ÎSLAM, ÎSLAMÎZM, DEWLET Û NETEWEPERWERIYA KURDÎ
Niwîskar: Kamal Soleimani. Wergera ji îngilizî: Fexriya Adsay. 2018